Erfaringsutveksling mellom Haukeland Universitetssjukehus og sjukehusene i
Førde og Haugesund