Sammen om pasienten

Velkommen til Bristol Myers Squibb sin utdanningsportal. Vi har utviklet og samlet informasjon som du som helsepersonell kan ha nytte av innenfor terapiområdene hematologi, immunologi og onkologi. Her vil du finne undervisningsfilmer, podkaster, opptak av webinarer samt ha mulighet til å bestille relevant utdanningsmateriell.

Immunonkologi

Besøk side

Leger som gjennomgår medisinsk kart i korridor

Hematologi

Besøk side

Kaukasiske kvinner kysser utendørs om høsten

Immunologi

Besøk side

Ung jente tar en tur på toppen av et fjell og nyter dagen